شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
ســـــلام خــوش اوومديــن!!:))

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج

☂sajjad69

+ :)
DARYAEI
93/10/19
☂sajjad69
:D
+ بــــــــــــــــعضي ها را دَر جوب بايــَد شــُست تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه کــَـثيف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست . . . ______________ اگه تکراري بود ببخشيد:دي
DARYAEI
:D
تکراري بود؟:دي
مرسي رضا
آوورين

☂sajjad69

+ =) يک سوال چرا داغونه درستش کنيد خب بابا
+ خنده دار است نه ...؟؟! که تو هي مرا دور بزنـي و مـــن دلم را خــــوش کنـم به اين که در محاصره ي تواَم ... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ســــــــلام
DARYAEI
92/1/6
+ خسته ام از اين مواظب خودت باش ها ! تو اگر نگران من بودي ، نميرفتي اگر ميماندي ، با يک نگاه ، با يک نفس مواظبم بودي پس نگران من نباش برو . . . !
+ ســــــــــــــــــــلام
چــــــــــــــرا نمياين؟؟؟
+ ســـلـام!!
+ چرا کسي نمياد؟
نادي يه دوتا فيد بزن حوصلمون سر نره
آفريـــن
+ آرزوي خـٌــوشـبـخـتـي مـيـکـنـن ! داري مــيــري بــرو !ديـگـه فـيـلـم بـازي نـکـن !
ممنون*********ناديا**، 2-دلم گرفته
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
گروه *هـمه چـي داغـونه*
vertical_align_top