شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

چراغ جادو
+ يه عمر رفتيم سينما آخر نفهميديم دسته هاي صندليش ماله خودمونه يا بغل دستيمون !!!!
+ تا حالا به وبلاگم سر زدين؟ نزدين؟ پس نصف عمرت در فناست! بپر يه سر برو وبلاگم حال کني منتظرم دير نکني ها! www.jokesandstories.parsiblog.com
ساعت دماسنج
جوك و داستان جالب
رتبه 0
0 برگزیده
99 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top