شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ بــــذر بديــــ....
خـــَـــر چو مي کاري، نمايي خَـر درو، "گندم از گندم برويد، جــــو ز جــــــو!" خـــَـــــــر چو باشد پيشگام و پيشرو، کُره خـــــــــرها از عقب ، خر در جلو! اي که در فهم و کياست بـــَـــــرتري، عَرعَـــروني ، عَرعَـراني ، عَرعَــــري!
خوش اومدين مجددا
{a h=khckdk}غزل صداقت{/a} سلام ممنون از لطفتون...
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top