قرمز سبز آبي خاکستري
هرگاه خداوند بنده اي را دوست بدارد، او رابه بلايي بزرگ مبتلا مي كند . پس اگر آن بنده راضي گشت، بهره اش نزد خداوند، رضايت است و اگر ناخشنود گشت، بهره اش نزد خداوند، ناخشنودي است [.رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت