شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت ویکتوریا
سلام دوست عزيز ....اينجورا که داداش شايان فکر ميکنه نيست .
الهيييييييييييييي ...عاشق کوچک....خيلي زود تو خط افتادي کوچولوووووووووووووووو
بهتره بگيم خيلي زود تو حقيقت افتاده...
mp3 player شوکر
فقط به عشق تو سميرا
رتبه 0
0 برگزیده
202 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فقط به عشق تو سميرا عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top