شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ من هميشه مي ستايم ماه و مهرم در کسوف و در خسوف و در محاقي عارف قزويني #خسوف ، ساعتي قبل
*ري را
عجب
*ري را
عجب
* کميل *
{a h=shaerekochak} ري را{/a} کجاش عجيبه ؟
بسيار زيبا...
هما بانو
خيلي زيبا
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top