بخش های مرتبط
پيام‌هاي ارسالي
چراغ جادو

علي-683

+ يارو نشسته بوده پشت بنز آخرين سيستم، داشته صد و هشتاد تا تو اتوبان ميرفته، يهو ميبينه يك موتور گازي ازش جلو زد! خيلي شاكي ميشه، پا رو ميگذاره رو گاز، با سرعت دويست از بغل موتوره رد ميشه. يك مدت واسه خودش خوش و خرم ميره، يهو ميبينه متور گازيه غيييييژ ازش جلو زد!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
علي-683
ديگه پاك قاط ميزنه، پا رو تا ته ميگذاره رو گاز، با دويست و چهل تا از موتوره جلو ميزنه. همينجور داشته با آخرين سرعت ميرفته، يهو ميبينه، موتور گازيه مثل تير از بغلش رد شد!! طرف كم مياره، راهنما ميزنه كنار به موتوريه هم علامت ميده بزنه كنار. خلاصه دوتايي واميستن كنار اتوبان، يارو پياده ميشه، ميره جلو موتوريه، ميگه: آقا تو خدايي! من مخلصتم، فقط بگو چطور با اين موتور گازي كل مارو خوابوندي؟!
علي-683
موتوريه با رنگ پريده، نفس زنان ميگه: والله ... داداش.... خدا پدرت رو بيامرزه واستادي... آخه ... كش شلوارم گير كرده به آينه بغلت نتيجه اخلاقي اگه مي بينيد بعضي ها در کمال بي استعدادي پيشرفت هاي قابل ملاحظه ايي دارند ببينيد کش شلوارشان به کجاي يک مدير گير کرده

علي-683

+ راجع به اين عكس بيانديشيد!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
به ياد اين نکته افتادم که مهربانترين انساني که اکنون زندگي مي کند امام مهربان زمان مهدي عج است. تعجيل در ظهورش صلوات http://karhayefarhangi.ir http://www.karhayefarhangi.ir

علي-683

+ بـي شک " آغوش تو " هشتمين عجايب دنياست واردش که ميشوي ... زمان بي معنا ميشود هيچ بعدي ندارد بــي آنکه حسش کنم ... روحم تازه ميشود تــمام ثروت دنيا را به يک وجبش نخواهم بخشيد ...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

علي-683

+ [وبلاگ] خدايا مرا ببخش اگر . . . - http://hezareh.ParsiBlog.com/Posts/124/%ce%cf%c7%ed%c7+%e3%d1%c7+%c8%c8%ce%d4+%c7%90%d1+.+.+./
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
علي-683
خدايا مرا ببخش اگر صدايت نميزنم! فراموشت نکرده ام...
علي-683
خدايا مرا ببخش اگر چيزي از تو نمي خواهم! همه چيز را از تو گرفته ام...

علي-683

+ قدرت انديشه
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

علي-683

+ 7 کشف مبهوت کننده علم فيزيک
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

علي-683

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

علي-683

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

علي-683

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

علي-683

+ معني واقعي کلمات : بهترين دوستها
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

علي-683

+ معناي واقعي کلمات: نجات
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

علي-683

+ معناي واقعي کلمات: غربت
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

علي-683

+ معناي واقعي کلمات: شکيبايي
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

علي-683

+ معناي واقعي کلمات:دوستي
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

علي-683

+ معناي واقعي کلمات: شفقت
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
چراغ جادو