شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

mp3 player شوکر

علي-683

+ يارو نشسته بوده پشت بنز آخرين سيستم، داشته صد و هشتاد تا تو اتوبان ميرفته، يهو ميبينه يك موتور گازي ازش جلو زد! خيلي شاكي ميشه، پا رو ميگذاره رو گاز، با سرعت دويست از بغل موتوره رد ميشه. يك مدت واسه خودش خوش و خرم ميره، يهو ميبينه متور گازيه غيييييژ ازش جلو زد!
علي-683
ديگه پاك قاط ميزنه، پا رو تا ته ميگذاره رو گاز، با دويست و چهل تا از موتوره جلو ميزنه. همينجور داشته با آخرين سرعت ميرفته، يهو ميبينه، موتور گازيه مثل تير از بغلش رد شد!! طرف كم مياره، راهنما ميزنه كنار به موتوريه هم علامت ميده بزنه كنار. خلاصه دوتايي واميستن كنار اتوبان، يارو پياده ميشه، ميره جلو موتوريه، ميگه: آقا تو خدايي! من مخلصتم، فقط بگو چطور با اين موتور گازي كل مارو خوابوندي؟!
علي-683
موتوريه با رنگ پريده، نفس زنان ميگه: والله ... داداش.... خدا پدرت رو بيامرزه واستادي... آخه ... كش شلوارم گير كرده به آينه بغلت نتيجه اخلاقي اگه مي بينيد بعضي ها در کمال بي استعدادي پيشرفت هاي قابل ملاحظه ايي دارند ببينيد کش شلوارشان به کجاي يک مدير گير کرده

علي-683

+ راجع به اين عكس بيانديشيد!
به ياد اين نکته افتادم که مهربانترين انساني که اکنون زندگي مي کند امام مهربان زمان مهدي عج است. تعجيل در ظهورش صلوات http://karhayefarhangi.ir http://www.karhayefarhangi.ir

علي-683

+ بـي شک " آغوش تو " هشتمين عجايب دنياست واردش که ميشوي ... زمان بي معنا ميشود هيچ بعدي ندارد بــي آنکه حسش کنم ... روحم تازه ميشود تــمام ثروت دنيا را به يک وجبش نخواهم بخشيد ...

علي-683

+ [وبلاگ] خدايا مرا ببخش اگر . . . - http://hezareh.ParsiBlog.com/Posts/124/%ce%cf%c7%ed%c7+%e3%d1%c7+%c8%c8%ce%d4+%c7%90%d1+.+.+./
علي-683
خدايا مرا ببخش اگر صدايت نميزنم! فراموشت نکرده ام...
علي-683
خدايا مرا ببخش اگر چيزي از تو نمي خواهم! همه چيز را از تو گرفته ام...

علي-683

+ قدرت انديشه

علي-683

+ 7 کشف مبهوت کننده علم فيزيک

علي-683

+ معني واقعي کلمات : بهترين دوستها

علي-683

+ معناي واقعي کلمات: نجات

علي-683

+ معناي واقعي کلمات: غربت

علي-683

+ معناي واقعي کلمات: شکيبايي

علي-683

+ معناي واقعي کلمات:دوستي

علي-683

+ معناي واقعي کلمات: شفقت
تسبیح دیجیتال
علي-683
0 امتیاز
0 برگزیده
363 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top