بخش های مرتبط
پيام‌هاي ارسالي
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] انسان با سه چيز مغرور ميشود؛ 1- نام بزرگ 2- خانه بزرگ 3- لباس فاخر اما افسوس که بعد از مرگ؛ 1- نامش... مرحوم 2- خانه اش... قبر 3- لباسش... کفن بر چرخ فلک مناز که کمر شکن است بر رنگ لباس مناز که آخر کفن است مغرور مشو که زندگي چند روز است در زيرِ زمين شاه و گدا يک رقم است
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
آموزش پیرایش مردانه اورجینال