شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

درب کنسرو بازکن برقی
+ *هي رفيق...* قبلِ اينکه خودتو خاطراتِ خوب و بدتو همه رو باهم پاک کنم، خودت خيلي محترمانه از خاطرم پرت شو بيرون! واستا خاطراتِ قشنگ باقي بمونه تو خاطرم...
امضاء: *بـ ا ر ا ن ز د ه*
اااا.. اين دختره باز اومد..دي:
کدوم ذختره؟:دي
حالا يه بار عوضش کردمااا:| آخه *هـ ر ز نـ و يـ س* موردِ انتقاد قرارگرفت.. منم که انتقادپذيـــــــــــــــــــر...واس همين عوضش کردم:| همين اسمم باز انتقاد شد ازش، اما چون نميدونم عوض کنم چي بذارم، فعلا همينو گذاشتم:|
+ *خيالـ.ت هم مثلِ خودت رفتني ست...* بـ يـ خـ يـ ا ل ميرود و فقط ردِ پايش ميماند در گوشه کنارِ ذهنـ.م...
امضاء: *بـ ا ر ا ن ز د ه*
*زهرا.م
سبک جديد عکس گذاشتن :)
سبکش تقليديه:)
ساعت ویکتوریا
باران زده♥
رتبه 0
0 برگزیده
38 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top