شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

mp3 player شوکر
+ رهبر انقلاب افزودند: سردمداران آمريکا و غير آمريکا مدام از مخالفت مردم ايران با نظام و اسلام دم ميزنند، آنها ظاهرا ملت ايران را جزو مردم ايران نمي دانند و يک موجود موهوم را، مردم ايران تصور ميکنند، اما مردم، همين هايي هستند که در چند روز اخير، حماسه آفريدند و نشان دادند که دشمن دروغ ميگويد و مغرضانه قضاوت ميکند.
mp3 player شوکر
218887-انيس
رتبه 0
0 برگزیده
0 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
218887-انيس عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top