شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

هو السميع...
راديو قند پارسي يک کار جمعي طنز در پيامرسان پارسي بلاگ است که به شکل هفتگي اجرا خواهد شد... منتظر حضور شما در اين جمع فرهنگي به عنوان نويسنده و گوينده هستيم...

اعضاي هيات تحريريه و گروه گويندگان تاکنون:

»» ذره بين زنده
»» پروانگي
»» بلاي آسموني
»» زهرا بانو
»» طلوع
»» الهه
»» هاله
»» نگين خانوم

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو
+ عاقا متن ما رو اجرا نمي کني بذار حداقل بذاريم پيامرسان ملت بخندن
خاموش :) در محرم و صفر راديو خاموشه :)
عجب !
اوه
چراغ جادو
گروه راديو قند پارسي
vertical_align_top