شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
گاهي اوقات برخي ترانه ها زياد زير لبهايمان زمزمه مي شود... اين اتاق بخشي از آنها را يادآوري کرده است... شما چه زمزمه مي کنيد؟

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا
+ متن آهنگ جديد علي بابا به نام مثل خودت چقد خودتو ميگيري چيه بهت نميخورم تو که ميگفتي هيچوقت ولت نميکنم چقد مغرور شدي ببين واسه منم ظاهرا دوسم داشتي از دلت نميدونم من که ميدونستم بلخره چي ميشه تهش چه غلطي ميکني بگو مي پيشت هست اينجوري خشک حرف نزن من ميدونم همه دور و وريامم ميگن ديوونه م چون تا اسم تو مياد هنوز دست پاچه ميشم از اين بدترم مگه هست چي دوست داري بگم آخه بي انصاف چرا سرت همش تو گوشيه
ساعت ویکتوریا
گروه ترانه هاي جاودان ♫
vertical_align_top