شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
گاهي اوقات برخي ترانه ها زياد زير لبهايمان زمزمه مي شود... اين اتاق بخشي از آنها را يادآوري کرده است... شما چه زمزمه مي کنيد؟

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو
+ ساعت ديوار چشمات قلبم نمياي نمياي نمياي ... آلبوم گريه نامه عاشق نميخواي نمياي نمياي ... من درد... تو سرد... برگرد ... برگرد... ساعت ديوار چشمات قلبم آلبوم گريه نامه عاشق نميخواي نمياي نمياي ... آينه گلدون شونه خونه عزيزم ... عزيزم ... عزيزم من درد... تو سرد... برگرد ... برگرد... ساعت ديوار چشمات قلبم آلبوم گريه نامه عاشق آينه گلدون شونه خونه عزيزم ... نمياي ...نميخواي ...
بنيامين بهادري ... آلبوم 85 ... ترانه واژه
تا وقتي اتاق از اين حالت نيمه جون بيرون بياد هر چند روز يه آهنگ از بنيامين ميذارم :)
http://pop-music.ir/فول-آلبوم-بنيامين-بهادري#more-6848
پروانگي
:-|
خوبه :)
چراغ جادو
گروه ترانه هاي جاودان ♫
vertical_align_top