شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
... او ... فرد خاصي نيست... همه ي ما مي توانيم او باشيم... اگر...

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو
+ به نام او... دلم گرفته مثل شب بيا و يک غزل بگو
پروانگي
هر کس برايِ من غزلي از تو گفته است ... امشب خودت بيا و خودت را بگو به من ...
حسن انتخاب= 3876 امتياز فني! :)
پروانگي
اووووو چه همه :)
:) عيديه
پروانگي
تولده عيد شما مبارک :)
:) نون بيگيرم؟
پروانگي
نچ نفت بگيريد :)
نفتي نشم؟ :)
نميشيد :)
مفتي چي؟ :)
ساعت دماسنج
گروه . . . او . . .
vertical_align_top