شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
... او ... فرد خاصي نيست... همه ي ما مي توانيم او باشيم... اگر...

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج

پروانگي

+ او راست گفته بود ولي رفت آخرش باور بکن! قسم به لب و گونه ي ترش بايد چکار کرد که سخت است باورش آينده و گذشته ي مبهم دروغ بود #عالي_رضايي
دروغ! بام! شيبدار!
تسبیح دیجیتال
گروه . . . او . . .
vertical_align_top