شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
+ چاترشو اينطوره حالش : (

YAZD
93/5/17
يادش بخير قديما :)
يادش بخير سيب زميني و تخم مرغ دزدي :D
وستا
سيب زميني و تخم مرغ دزدي - شياطين سرخ ? واي واي
پروانگي
:-|
ما دزدي نميکرديم! مرغ ميبرديم با نوشابه!
خب چون به ما از اينا نميدادن مجبور بوديم سيب زميني و تخم مرغ بدزديم :) تخم مرغارو زير آتيش ميکرديم حواسمون پرت ميشد منفجر ميشدن :D
وستا
باس يبار اين تخم مرغ زير آتيش امتحان کنم ببينم چجوري منفجر ميشه
آره حتما امتحان کنين :) صداشم زياده :)
هم مزه ش عاليه هم صداش :)
YAZD
وقتي صدا داشته باشه ديگه مزه نداره :D بايد يکيش رو انتخاب کنيد :)
تسبیح دیجیتال
گروه حاجي آباد زرين
vertical_align_top