شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ سلام ؛ از چهارشنبه اومديم حاجي آباد و قراره امروز برگرديم اينبار بديش اينه که از خونه نميتونم برم بيرون با اين پاي شکسته :( اين چند تا عکس هم تنها دستاورد ما از اين سفر : اين نوع عجيبي از بکو هست که شبيه اژدها هست ... فکر کنم از نوادگانشونه :) خودم تا حالا اين نوع رو نديده بودم خيلي خوشگله :D :


عکس سوم برادرم اميرعلي هست در حال ابراز محبت به اژدها کوچولو :)
به تاريخ عکسا دقت نکنيد تاريخ دوربين قاطي کرده بود ، مال امروزه :)
ووووووووووويييييييي خداي بزرگ
داديد بچه بوسش کنه خطرناکه :/
:) امير عليو :) اين بزرگ بشه بايد بره جاي پهلوون خليل عقاب سيرک رو اداره کنه :)
زينب سادات ميترسين از اين خوشگل ؟ :-| پس اگه *سگمار* ببينين چي ميگين ؟! :)
کجاش خطرناکه بچه اژدها به اين مظلومي :-|
اداره عقاب سيرک ؟ اميرعلي همين حالا هم ميتونه اين کارو بکنه :D
وستا
چندششششش
خوشگل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تو فرهنگ لغت شما خوشگل يعني چي ؟؟؟!!!؟!!؟!!!؟
تو فرهنگ لغت ما خوشگل يعني اين :) به عکس وسط دقت کنين ... چقدر مظلومه :(
x-( کجاش چندشه اين بدبخت ؟
مظلوم ؟؟؟:-o اوه ماي گاد
الکي نگيد 'اوه ماي گاد' چون حوزه ي علميه اعلام کرده ذکر حساب نميشه ... مثلا بگيد سبحان الله تا ذکرم حساب شه :) :)
mp3 player شوکر
گروه حاجي آباد زرين
vertical_align_top