شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

mp3 player شوکر
+ چاترشو چطوره حالش؟ : )
سوال برات پيش اومده بپرسيو : )
وستا
هان ؟
اي بابا :) همون طورا :) بي آب :)
متاسفانه چند وقتيه آبش رو انتقال ميدن به پارک ... خيلي کم آب شده :(
درختاشم کنده شدن ... فقط يکيشون مونده :(
چاترشو كجاس؟
چاترشو همين جاست که در عکس مشاهده مي کنيد در حاجي آباد :) حس خوبي داره اسمشم خوبه // بازم بي آبه :( جدي درختاشو کندن؟!!!! چرا آخه ؟چرا گذاشتيد؟ همين سه تا نخل کنار هم پر از حس خوب بود :/
الان يه نخل مونده با دو تا تنه :-/
:( من اينجا رو دوس داشتم :(
:( ما هم دوست داشتيم :(
چرا گذاشتيد اين بلا سرش بياد پس؟ :/
دست ما نبود :-/
پروانگي
پس دست کي بود؟
دست دهيار!
پروانگي
دهيار بي ادب :/
اتفاقا مودبه :)
آهان:)
پروانگي
اگه بود اين کارو نمي کرد :)
:) بهش ميگم!
پروانگي
بگيد! من نمي ترسم :)
طرف سرهنگه :) بازم نميترسيد ؟
پروانگي
نع من شجاعم :)
ببينم شما اصلا مجوز داشتي که عليه دهيار ما صحبت کردي ؟
پروانگي
بابا جون و من خودمون مجوزهاي حاجي آباد رو صادر مي کنيم! کلا گويا در جريان امور نيستيد ها
شوما مجوزهاي خونتون هم نميتونيد صادر کنيد :D
پروانگي
مگه تو خونه شما مجوز صادر مي کنن؟ :)
نه ولي تو خونه شما صادر ميکنند :)
پروانگي
مگه شما تو خونه ما هستيد؟ :)
نه ولي شما هستيد :)
پروانگي
واقعااااا؟ نمي دونستم :)
ولي من ميدونستم :)
پروانگي
مدال کاربر باهوش مال شما! :)
حق به حق دار رسيد :)
مال کيا ؟ :D
mp3 player شوکر
گروه حاجي آباد زرين
vertical_align_top