شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
+ سوختم خاکسترم را باد برد ... *بکو*يي ديدم که او را مار خورد ... :(

خورد؟ :)
خورد:(
خورد! :-o
خورد x-(
خورد :-|
خورد :-/
خورد @};-
پروانگي
:-|
هوم؟
خورد:'(
خورد :D
نترسيدي ؟؟؟؟:-|
خورد =)
از غم اون بکو سوختم... خورد :( :'( :{ x-( :-| :-/ :-o
:‌)‌)‌)‌)‌)‌)
: ( ( ( ( (
تئاتر روياها همون YAZD سابق هستين آيا؟
پ ن پ :-D
:دي
تسبیح دیجیتال
گروه حاجي آباد زرين
vertical_align_top