شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا

وستا

+ ميگما ايجا که همه جوره لهجه ريخته ... ميگما به نظرتان چجوره که مم لهجه هِمِداني ياد بدم ؟؟
[20%]


[80%]
5 رای دهنده
ساعت ویکتوریا
گروه حاجي آباد زرين
vertical_align_top