شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ *به نام خدا* غمگين ترين لحظه اي که اين روزها قلبم را لرزاند. لرزش دستان وصورت ماه مادرم بود...از پيري،قاب عکسي ازتلخ ترين تصوير دنيا بودونقاش ماهرش خط چين و چروک را چه باظرافت کشيده بود. هرخطش،خط ممتدبطلاني بود برشادي هايم. و نوش زهري بودبرجانم. مرغ غمنوايي در دلم لانه کردو هربار با نواي آن. هفت آسمان دلم ميبارداز غم مادرم شرمنده دستان لرزان و پيرت هستم تو پيرنيستي؟ توشکسته شدي و آن هم به يک باره!
متن :هفت آسمان (از م.م به شماعزيزان)
زيبا...... سايه شون مستدام... @};-
*قاصدك*
مادري دارم ، بهتر از برگ درخت[email protected]};-
{a h=ghasedak2007}قاصدك{/a} و زالال تر از آب روان . . ‌.
الا يا ايهّا الساقي اَدِر کاَساً و ناوِلها...که عشق آسان نمود اوّل ولي افتاد مشکلها
متن غمگين و زيبا..خدا همه ي پدر و مادرها رو حفظ کنه
ساعت دماسنج
2-هفت آسمان
رتبه 92
2 برگزیده
182 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
vertical_align_top