شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

تسبیح دیجیتال
+ تو اي صفاي ضميرم چرا نمي آيي؟ چرا بهانه نگيرم ….. چرا نمي آيي اگر حجاب ظهورت وجود پست من است خدا کند که بميرم . چرا نمي آيي؟
اللهم عجل لوليک الفرج
mp3 player شوکر
ياصاحب الزمان ادرکني
رتبه 0
0 برگزیده
20 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
ياصاحب الزمان ادرکني عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top