شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ تو که نيستي انگار... هيچ چيز سر جاي خودش نيست! هيچ چيز آنطور که بايد نيست... حتي ساعتها از حرکت مي ايستند! انگار... با تمام دنيا تباني کرده اي! "تو" هر روز ميروي... مي آيي.. و "من "در انجماد نگاهت يخ مي زنم.. "قاصدک"
به به
*قاصدك*
اي کاش يکي بيايد که وقت رفتن نرود... علي صالحي
زيبا...........
2-دست خط
اوهوم هيچ چي جاي خودش نيست
متن زيبا
*قاصدك*
http://yajaavad.parsiblog.com/Old/Feeds/ @};-
*قاصدك*
http://roozegaran.parsiblog.com/Old/Feeds/ @};-
*قاصدك*
http://yohana.parsiblog.com/Old/Feeds/ @};-
من اومدم خوشحال باش:)
*قاصدك*
http://balayeasemoony.parsiblog.com/Old/Feeds/ سلامممممممممممممممم. حالت چطوره؟ خوشحالم که هستي بلا@};-
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top