شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ تو هيچ وقت تکراري نمي شوي . مثل سجده سرخ خورشيد بر پهنه افق. تو همان آواز دلنشين چکاوکان عاشقي که هر بامداد بر شاخسار دلم مي نشبني. عمري ست زانو به بغل در آرزوي وصال تو غروبها را به تماشا نشسته ام . .
خورشيد را نمي دانم . اما غروب براي من فرصتي است تا تصور وصال تو را بر پهنه خيال خويش ترسيم کنم. نگارا اينک جملات خويش را با عشق در برگه هاي پاياني دفتر خاطراتم مي نگارم. مي نويسم بر پهنه سرخ غروب و بر سياهي شب . تا بخوانند ستارگان شرح پريشانيم را..
هما بانو
قلمتون عاليه جناب سلماني.. از حضور دوباره شما بسيار خوشحالم..
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} ممنون توجهتون . و ممتون از نگاه سبزتون . سلامت باشيد و پايدار
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top