شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ باز هم غروب. و باز هم احساسات شاعرانه ام در فضاي سرخ غروب رنگ خاطره گرفت. کاش مي شد همچو خورشيد بي صدا با پرندگان عاشق کوچيد و رفت. کسي چه مي داند. به سوختن و ساختن عادت دارم. اينک به شوق پرواز در آغوش مي گيرم آرزوهاي محال را....
دلم لک زده براي غروبهاي عاشقانه . کاش مي شد يکبار ديگر در ميانتان باشم. کنارم باشيد.با همان لبخند ها و تبسم هاي هميشگي. سخت است . سخت است انتظار چيزي را بکشي که خودت هم مي داني به آن نمي رسي.
*آذرخش*
الهي شهيد شين
سپاس از دعاي خيرتون دييي
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top