شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

چراغ جادو

2-

+ اصلا چيزي که فکر ميکردم نبود.فضاروميگم

2-

+ به ابرها گفتم نباريد تا او بيايد. وقتي که آمد آنقدر بباريد تا او بماند...

2-

+ [وبلاگ] سخن دوست
2-
91/11/20
2-
رندگي حس غريبيست که يک مرغ مهاجردارد
ساعت دماسنج
2-
رتبه 0
0 برگزیده
20 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2- عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top