شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

درب کنسرو بازکن برقی

فاني 67

+ درخت دل، تنگ تبر ميشه وقتي پرنده ها سيم برق رو به اون ترجيح ميدن...

فاني 67

+ گاهي سرسري رد شو و زندگي کن‏!‏ ‏"‏دقت‏"‏ ‏"‏د ق ت‏"‏ ميدهد‏!‏

فاني 67

+ اين روزها هرجايي راکه نگاه ميکنم,پر است از وجود آدم هاي بي وجود‏!‏
چراغ جادو
فاني 67
رتبه 0
0 برگزیده
45 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فاني 67 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top