شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

mp3 player شوکر
+ [وبلاگ] :-
جمجمه اي که حتي لبخند هاي مرا بخاطر نمي آورد..خيلي عاليييييييييييي
+ [وبلاگ] فراموشي.
Z!zi
اگه دوس داري يه محيط شاد واسه کل کل و تجربه کني و حتي مدير فعال يه انجمن بشي بهتره يه سري به کل کل کده ما بزني و بگي و دوس داري مدير چه بخشي بشي :) http://1o2.ir/4hd7i
polly
91/3/29
polly
منم كم كم داره از مقدم خوشم مي ياد!
پولي جان ! توي پيام هاي ارسالي وبلاگ من فقط همين صفحه با نظر تو مي آد ! اينو بفهم .
همه 5 نظر
polly
نظرو قبلي من از وبلاگ ورپريده ها ارسال كردم
polly
وااااااااااي خدااااااااا... به اين ميگن شخم زدن!
+ شوق ، اگر از دل رفت و غم پيدا شد ...با من خسته ي غم ، تو بخوان !
حلما
مي خونم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!بيا باهم بخونيم!!!!!!!
polly
امروز ساعت نه كلاه قرمزي داره... (ستاد شادي بخشان پيام رسان!)
آخخخخخخخخخخخخخخ جوووووووووووووووووون!
+ [وبلاگ] خسته تر از اين حرفام ك بخوام براي عنوان اين ي خط نوشته فسفر بسوزونم - http://fmwave.ParsiBlog.com/Posts/133/%ce%d3%ca%e5+%ca%d1+%c7%d2+%c7%ed%e4+%cd%d1%dd%c7%e3+%df+%c8%ce%e6%c7%e3+%c8%d1%c7%ed+%da%e4%e6%c7%e4+%c7%ed%e4+%ed+%ce%d8+%e4%e6%d4%ca%e5+%dd%d3%dd%d1+%c8%d3%e6%d2%e6%e4%e3/
:دي ! خوب بود;)
+ [وبلاگ] آخي....! - http://fmwave.ParsiBlog.com/1387478.htm
polly
89/1/16
polly
:)
چراغ جادو
پرادو سوار كوچك
رتبه 0
0 برگزیده
175 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top