شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] بيايد بر روي اين لينک کپي کنيد ضرر نمي کنيدhttps://t.me/joinchat/AAAAAENgHDYqzStgrkaKiQ
+ [تلگرام] درمان آسان ميگرن در طب اسلامي با ميگرن خداحافظي کنيد. 1 استفاده روغن بنفشه بر پايه كنجد؛ 2 در مواقع ضرورت روغن بنفشه پايه زيتون را با كاسنى مخلوط كنيد و روى پيشانى بماليد؛ 3 در کنار روغن بنفشه بر پايه کنجد از داروي ترکيبي صفرابر هم استفاده نماييد. 4 نوشيدن آب ولرم ناشتا؛ 5 داروى شافيه 15ماهه: به ‏اندازه نصف عدس از داروى شافيه را با سه‏ قطره از روغن بنفشه پايه كنجد يا روغن گل سرخ مخلوط كنيد و در بينى بريزيد. اساسي ترين درمان ميگرن: روغن بنفشه بر پايه کنجد و صفرابر ميباشد. برايتان بهترينها را به ارمغان ‌مي آوريم. @farzadalmasi55555
+ [تلگرام] مهمترين بخش سوره مريم را قسمتي از سرگذشت زکريا و مريم و حضرت مسيح و يحيي و ابراهيم قهرمان توهيد و فرزندش اسماعيل و ادريس و بعضي ديگر از پيامبران الهي تشکيل ميدهد که داراي نکات تربيتي خاصي است قسمتي ديگر مسائل مربوط به قيامت و چگونگي رستاخيز و سرنوشت مجرمان و پاداش پرهيزکاران و مانند آن است بخشي ديگر اشارات مربوط به قرآن و نفي فرزند از خداوند و مساله شفاعت اسا که مجموعا برنامه تربيتي موثري را براي سوق نفس انساني به ايمان و پاکي و تقوا تشکيل مي دهد...
+ [تلگرام] فرمايشات حضرت علـے(ع) پيرامون قبـــــر قــال اميرالمومنين (ع) : « اے بندگان خدا ! بعد از مرگ قبر براے سے ہ آمرزيدہ نشود از مرگ بدتر است! بترسيد از تنگے قبر و فشار و تاريے و غربت آن ! قبر هـر روز مے گويد : من خانہ وحشت و ترس و اضطراب و دلهـرہ ام و من خانہ رمهـا هـستم. قبر يا باغے از باغهـاے بهـشت است و يا گودالے از گودالهـاے دوزخ. و اين ہ خداوند در قرآن دشمنانش را ترساندہ و فرمودہ : آنان زندگانے سختے خواهـند داشت آن عذاب قبر است . هـمانا خداوند بر افر در قبرش نود و نہ مار مسلط مے ند تا گوشتش را نيش بزنند و استخوانهـايشرا بشنند و تا روز قيامت او را عذاب دهـند و پيش او رفت و آمد نند . اگر يے از مارهـا و افعے هـا در روے زمين نفس بشد هـيچ زراعت و شتے از شدت حرارت نفس او سالم نمے ماند و خش مے شود . اے بندگان خدا ! چگونہ نفس ضعيف و بدنهـاے ظريف و ناتوان شما توانايے مقابلہ با آن عذابهـا و شدائد را دارد ؟! وقتے آدم افر در قبر دفن مے شود قبر مے گويد : تو مبغوض ترين سے بودے در روے من راہ مے رفتے حالا ہ آمدے داخل من و من بر تو ولايت پيدا ردم مے دانم با تو چار نم . آن گاہ چنان فشار بر او وارد مے ند ہ دندہ هـايش داخل هـم فرو مے روند. بنابراين اے بندگان خدا ! شما ہ مے توانيد بہ م قناعت و فايت نيد بہ ياد نفس و جسمتان باشيد و ارهـايے را ہ خداوند دوست دارد انجام دهـيد و ارهـايے را ہ خداوند بدش مے آيد تر نيد.» ) بحار ج ص @mortezakiane
+ [تلگرام] اعمال شب نيمه شعبان ‌   روايت دارد كه شب نيمه شعبان هر كسي سه سوره يس بخواند خداي متعال تا سال آينده‏ او را در حفظ و حراست و نگهداري خودش بيمه مي‏كند. گويا براي سه حاجت مهم هم مي ‏توان خواند؛ چه خود انسان و چه خانواده انسان هر كدام مي‏ توانند بخوانند. اين عمل شب نيمه شعبان است. براي گشايش كار، امنيت خود انسان و براي جهات كاري و جهات روحي، همچنين براي خانواده انسان، مفيد است؛ امام باقر عليه السّلام : بدرستى كه شب نيمه شعبان، شبى است كه خدا قسم ياد فرموده به ذات مقدس خود كه دست خالى برنگرداند سائلى را از درگاه خود، مادامى كه سؤال نكند معصيتي را. مفاتيح‌الجنان @farzadalmasi55555

farzad almasi

آره ، پوشاندن شکم خيلي خوبه ! اونم براي فقير نون شب ! که الحمد لله گويا تو ايران نداريم ! خب براي اينکه پوشوندن شبا ، وقت خوابيدن
تسبیح دیجیتال
farzad almasi
رتبه 0
0 برگزیده
1211 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top