شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

درب کنسرو بازکن برقی
+ يک روز دلم به جشن مولا مي رفت در عــيدِ غديرِ خُـم به صحرا مي رفت هـــر کـــوه کـــه در بــرابــــر مـي‏ديـــدم چون دستِ علي بود که بالا مي رفت پيشاپيش عيد غدير خم مبارک باد
جزتو
92/8/1
+ خوش به حال فرهاد که تلخ ترين خاطره اش شيرين بود...
شيرين براي فرهاد يک خاطره نبود... زندگي بود..
+ عربها به ما آموختند براي شمارش خودمان به جاي "تن" از "نفر" استفاده کنيم که خودشان براي "شمارش حيوانات" بکار مي برند... به ما آموختند که به جاي "واق واق" سگ بگوييم "پارس" که "نام سرزمينمان" است... به ما آموختند به جاي "خوراک" بگوييم "غذا" که خودشان به "ادرار شتر" ميگويند... به ما آموختند بگوييم "شاهنامه آخرش خوش است" چون "آخر شاهنامه ايراني ها از عرب ها شکست مي خورند" .....
فرض کنيم پ داشته باشن... حالا
+ چه رسم جالبي است !!! محبتت را ميگذارند پايِ احتياجت صداقتت را ميگذارند پايِ سادگيت سکوتت را ميگذارند پايِ نفهميت نگرانيت را ميگذارند پايِ تنهاييت و وفاداريت را پايِ بي کسيت و آنقدر تکرار ميکنند که خودت باورت ميشود که تنهايي و بيکس و محتاج !!!
+ پسري که با عشقش مثل يه پرنسس رفتار ميکنه معلومه که دست يه ملکه بزرگ شده
سبحان.
*دلِ خوش*
عقشش ديگه چه صيغه ايه ؟؟؟
+ مـــــرد که باشي وقتي دست زنـي را عـــــــــاشقانه مي گيري تازه مي فهمي مــرد بودن را بايد ميـانِ دستـــانِ ظـــريف زن احساس کرد .........................
+ وقتي بچه هستيم ميگن بچه هست نميفهمه وقتي نوجوون هستيم ميگن نوجوونه نميفهمه وقتي جوونيم ميگن جوونه خامه نميفهمه وقتي بزرگ ميشيم ميگن داره پير ميشه نميفهمه وقتي پير هستيم ميگن پيره حاليش نيست نميفهمه وقتي ميميريم ميان سر قبرمون ميگن عجب انسان فهميده اي بود...!
و اين است انسان فاني :D
عالي بود ... اشک بنده رو هم در آورد
واقعا کسي از باطن کسي خبر نداره ... و نبايد به ظاهر آدما اعتماد کرد
+ وخداوند بخاطر خوردن يک سيب آدم را به زمين فرستاد اما نمي دانست که آدم با کشيدن دوسيب به آسمان باز خواهد گشت
سبحان.
*دلِ خوش*
+ استادي پرسيدند قلبي که شکسته باز هم ميتواند عاشق شود ؟؟؟ استاد گفت بله ميتواند... پرسيدند :آيا شما تاکنون از ليوان شکسته آب خورده ايد؟؟ استاد پاسخ داد : آيا شما به خاطر ليوان شکسته دست از آب خوردن کشيده ايد؟؟؟ :D
+ عزيز دلم هنوز وقتي آسمان دلم ابريست لمس سبک دستان مهربانت را روي موهايم حس مي کنم... تور هنوز با تمام نبودنت تنها پناهگاه من از اين آدمهايي...
+ پيشا پيش عيد سعيد فطر بر تمامي دوستان وبلاگي مبارک - امام زمان نگهدارتان
*مگه فردا عيد شد؟؟؟*
+ نمي بخشمت به خاطر تمام خنده هايي که از صورتم گرفتي ، به خاطر تمام غم هايي که بر صورتم نشاندي ، نمي بخشمت به خاطر دلي که برايم شکستي ، به خاطر احساسي که برايم پر پر کردي ، نمي بخشمت به خاطر زخمي که با خيانت بر وجودم تا ابد نشاندي !
ساعت ویکتوریا
عشق = خاكستر
رتبه 0
0 برگزیده
260 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عشق = خاكستر عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top