شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

محب

+ طرف اومده با عصبانيت مي گه اين يارو زبون آدميزاد حاليش نميشه بيا تو باهاش حرف بزن … نفهميدم داره به من فحش ميده يا به يارو ... :) :)
ايمان
92/2/25
*ياس*
:)
فطرس .
:دي
بامز
:D
ايمان
:nd
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top