شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

محب

+ نيش من انقدر گزنده نيست در حاليکه زخم زبان تو کشنده هست .. پيام يک زنبور عسل به انجمن دل شکنان
بامز
92/2/22
محب
سلام جناب مهاجر عزيز . صبح عالي به خير و نيکي و البته اين عيد شريف و عظيم ولايت بر شما مبارک
منم موافقم ... دي ... چقد عصبانيه .. هه
رزگل
:)
محب
خوب شما اگر يک عکس ديگه سراغ داريد پيشنهاد بفرماييد
محب
.
سباطيون
نچ
كويرسبز
بر حق و زيبا
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top