شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
زندگي کتاب پر ماجرايي ‏است‏،هيچ وقت‏ به‏ خاطر يک‏ صفحه همه کتاب را پاره نکن!///داستان هاي کوتاه خودتون رو به شرط تکراري نبودن تو اين اتاق بذاريد تا همه ازش استفاده کنيم....

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال

*آذرخش*

+ کودکي که لنگه کفشش را دريا از او گرفته بودروي ساحل نوشت ، دريا دزد کفشهاي من ...مردي که ازدرياماهي گرفته بود ،روي ماسه ها نوشت .دريا سخاوتمندترين سفره هستي موج آمد و جملات را با خود شست ..... تنها براي من اين پيام را گذاشت که برداشتهاي ديگران در مورد خودت را ،در وسعت خويش حل کن تا دريا باشي
سنجش
91/10/18
سنجش
ممنون.بسيار قابل تامل
تسبیح دیجیتال
گروه داستانک
vertical_align_top