شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] * برفـــــــــــــ برفـــــــــــــ برفـــــــــــــ ميباره... خاطره هاتو يادم مياره... * هر وقت برف ميباره ناخوداگاه ياد اين شعر ميافتم :) . عکس: خودم لوکيشن: اردبيل
6-
97/10/27
هما بانو
چقدر قشنگ و رمانتيک ....:)
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} سپاس مادر هما @};-:)
آره منم
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top