شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

pesarbad258

2-شيدا
واقعا هم خدا مرگش بده....
تينا جون واسه جفنگياتي که تو آهنگ مزخرفش مي گه واسه توهينايي که به امام هادي (ع) کرده.............*خدا لعنتش کنه*
درب کنسرو بازکن برقی
pesarbad258
رتبه 0
0 برگزیده
334 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top