شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
هدف از ايجاد اين اتاق فقط و فقط زنده نگهداشتن ياد و خاطر معلم شهيد دکتر شريعتي مي باشد

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ "... درد علي دو گونه است : يک درد. دردي است که از زخم شمشير ابن ملجم در فرق سرش احساس مي‌کند. و درد ديگر دردي است که او را تنها در نيمه‌شب‌هاي خاموش به دل نخلستان‌هاي اطراف مدينه کشانده... و به ناله در آورده است. ما تنها بر دردي مي‌گرييم که از شمشير ابن ملجم در فرق‌اش احساس مي‌کند. اما، اين درد علي نيست. دردي که چنان روح بزرگي را به ناله در آورده است،تنهائي است. که ما آن‌را نمي‌شناسيم!!
بايد اين درد را بشناسيم... نه آن درد را… که علي درد شمشير را احساس نمي‌کند. و...ما... درد علي را احساس نمي‌کنيم..." //مجموعه آثار//
mp3 player شوکر
گروه Dr Ali Shariati
vertical_align_top