شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
هدف از ايجاد اين اتاق فقط و فقط زنده نگهداشتن ياد و خاطر معلم شهيد دکتر شريعتي مي باشد

پيام‌هاي اتاق

درب کنسرو بازکن برقی
+ چه زيبا گفت دکتر شريعتي:در دنيايي که روزا روح خودم مرا ترک ميکند انتظار از ديگران نبايد داشت !....
درب کنسرو بازکن برقی
گروه Dr Ali Shariati
vertical_align_top