شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
هدف از ايجاد اين اتاق فقط و فقط زنده نگهداشتن ياد و خاطر معلم شهيد دکتر شريعتي مي باشد

پيام‌هاي اتاق

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ به نام الله : سلام ؛ آنان که رفتند کاري* حسيني(ع) *کردند آنان که ماندند بايد کاري* زينبي(س)* کنند و گرنه يزيدي اند " دکتر علي شريعتي" جملات پاياني مقاله" شهادت"
متاسفانه اين جمله به پاي شهيد آويني زده شده است !
اين جمله ، آخرين جمله اين مقاله يا سخنراني دکتر علي شريعتي است .http://amamhussein.javanblog.ir/115797-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA+-+%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%8A.html
تشکر اخوي
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
گروه Dr Ali Shariati
vertical_align_top