شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
هدف از ايجاد اين اتاق فقط و فقط زنده نگهداشتن ياد و خاطر معلم شهيد دکتر شريعتي مي باشد

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو
+ من از ابر خوشم نمي آيد، از باران خوشم مي آيد. از جستن هاي شتابان فواره خوشم نمي آيد. از آن هنگام که قامتش را براي بازگشتن خم مي کند، خوشم مي آيد . /گفتگوهاي تنهايي/1201
ساعت دماسنج
گروه Dr Ali Shariati
vertical_align_top