شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] نقد فيلم باديگارد ساخته ابراهيم حاتمي کيا عليرضا عباسي هوالمحبوب اولين نماي فيلم گريم فوق العاده بازيگرها هست نه مثل گريم هاي سنگين تاريخي در نوع فيلم هاي ملودرام که براي کله تاس ها يک کلاهک ميگذارند اينبار اين اثر با وسواس زياد و با يک شخصيت سازي صورت گرفته طوري که امير آقايي انگاري يک بازيگر ديگر هست و در ساير بازيگر هاي کله تاس و مو کم پشت اين شخصيت سازي ها با وسواسي خوب ساخته شده که جا دارد به ايمان اميدواري گريمور جوان فيلم تبريک و آفرين گفت نماي دوم بخش اکشن و تعقيب و گريزها و بدل کاري ها هست که باز هم بنظرم خوب و هيجاني و زمانبر ساخته شده است و کار گروه فيلمبرداري هم عالي و بي نقص ميباشد اما برگرديم به داستان باديگارد همان آژانس شيشه اي است که سي سال به آينده رفته باز هم پرستويي قهرمان داستان هست باز هم بچه جنگ هست اما اينبار طلبکار نيست اگر راسل کرو در هالييود يک تنه يک شهر را بهم ميزند از فيزيک خوبي برخوردار هست اما اينجا حاج حيدر با چهره اي نوراني در نقش سوپر من ظاهر ميشود بنوعي مخاطب انتظارش از اين کاراکتر نهايتا يک چک زدن هست نه بيشتر نه کمتر در فيلم نمونه هاي زيادي را ميتوان شمارش کرد که کارگردان سخت دغدغه فرهنگ و حفظ نظام را داريد اين به آن معنا نيست که فيلمنامه سفارشي و اساسا حکومتي ميباشد زيرا در پايان فيلم و انتهاي ماجرا حکم و قضاوت افراد معتمد و تصميم گيرنده بنوعي زير سوال ميرود و فيلم بازهم با قهرمان داستانش فدا ميشود تا يک ملودرام تکراري و روتين را تکرار کند ابتکار حاتمي کيا در نوع موضوع فيلم نامه هست پرداختن به مسئله دانشمندان هسته اي و موضوع باديگارد و تيم حفاظت هر چند حق بعد اطلاعاتي و امنيتي تيم حفاظتي در اين فيلم بخوبي ادا نميشود و قطعا در کشور ما تيم حفاظت با اهرمهايي قويتر و محسوس تر اين مهم را به سرانجام ميرسانند در آخر اينکه حاتمي کيا دست مخاطب را براي محاکمه و صدور راي براي حاج حيدر ذبيحي که نقش باديگارد را ايفا ميکند را باز ميگذارد درخور تحسين ميدانم و آخرين انتقاد انتخاب خانم شيلا خداداد براي نقش نامزد فرزند شهيد (بابک حميديان) هست نه نوع پوشش ايشان و نه ري اکشنهايش نميتواند انتظار مخاطب را برآورده کند
هما بانو
سلام ..ادامه متن غير فعاله..
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} سلام نه کامل هست
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top