شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

چراغ جادو
+ گلوم به نظرم چرك كرده / س ل ا م
*زينب
88/6/30
+ آبنبات با طعم قهوه
دانيال-48
باهاش جمله بسازيم؟؟؟
عطا-12
خيلي خوبه مخصوصا با خوده قهوه!
مجتبي-232
خوراكمه
+ هوم
جريان 110
چي ميخوري؟
+ سلام
تسبیح دیجیتال
هابيل اسلامي
رتبه 0
0 برگزیده
31 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
هابيل اسلامي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top