شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

درب کنسرو بازکن برقی
لعنة الله علي القوم الظّالمين فسيعلمُ الذين ظلموا ايّ منقَلبٍ ينقلبون
اين عکس در وب خانم شبستان است که به نام حرکت مردانه کودک ايراني دانش آموز انديمشکي هنگام مانور زلزله در مدرسه در حرکتي زيبا به جاي اينکه به زير صندلي پناه ببرد.. به مرام پهلواني پدرانش پناه برد و همکلاسي معلولش را نيز پناه داد. وجود دارد
ساعت ویکتوریا
3-دل نوشته
رتبه 0
0 برگزیده
19 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
3-دل نوشته عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top