شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ كشتي نساز اي نوح باران نخواهد آمد/بر شوره زار دلها باران نخواهد آمد* رفتي كلاس اول اين جمله را عوض كن/آن مرد تا نيايد باران نخواهد آمد اللهم عجل لوليك الفرج
ساعت دماسنج
صداي دلشكسته
رتبه 0
0 برگزیده
14 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
صداي دلشكسته عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top