شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] امام خامنه اي:فتنه معنايش اين است که يک عده اي بيايند با ظاهر دوست و باطن دشمن وارد ميدان شوند... #به_عشق_رهبرم_سيد_علي #مرگ_بر_فتنه_گر_چه_در_حصر_چه_در_قصر #حماسه_9_دي
*رز آبي*
عکس:رزآبي
هما بانو
عالي عزيزم@};-
*رز آبي*
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} تشکر مادرهما @};-
هما بانو
{a h=delaramg} رز آبي {/a} خواهش مي کنم عزيزم @};-
*رز آبي*
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} @};[email protected]};-
mp3 player شوکر
*رز آبي*
رتبه 78
16 برگزیده
292 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
*رز آبي* عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top