شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] دلتنگ تماشاي توام، ماه، کجايي؟ سرمست ترين باده ي دلخواه، کجايي؟ دور از تو بِتنگ آمده ام از نفس خويش در سينه نفس هم شده جانکاه، کجايي؟ #مهدي.زکي زاده
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
رتبه 1
1564 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top