شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] باز کني به امرحق مشت يقه سفيدها مي شودآشکاردر نورتو ناپديدها ناب ترين بهانه ي خلقت نسل آدمي هست شروع دولتت,خاتمه ي پليدها #مهدي.زکي زاده اللهم عجل لوليک الفرج آمين
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1567 برگزیده
1268 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top