شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] نسلِ مستِ پروازيم، با دوبالِ قلابي شاعرانه مي رقصيم در خيالِ قلابي فاتحانِ اندوهيم، دل نداده بر کوهيم قهرمان بي پرچم، با مدالِ قلابي در شب خيابانها، شعر باز بارانيم فيلم زندگانيمان سورئالِ قلابي درهوايِ آزادي، با بهارِ بهمن پوش تشنگانِ خرداديم ، شور و حالِ قلابي جوجه هايِ آذر را آسمان دي سوزاند رختِ بختمان آبان، ديده فالِ قلابي گله خواب و چوپان مست، گرگ و گله بان همدست بين چنگ و ساتور است، گَه جدال قلابي مسجداز خدا خالي، وعده هايِ پوشالي دوزخي بهشتي گو ، قيل و قال قلابي مي سرايمت اي عشق، اي ترانه يِ جاويد گرچه ساختند از تو، يک محالِ قلابي #مهدي_زکي زاده
*قاصدك*
فوق العاده بود - اشعارتون چاپ هم شده؟
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
رتبه 1
1564 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top