شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] مجرم شده،چون برده به کاغذ قلمش را درواديِ انديشه نهاده قدمش را درشهرِريامحورِ انديشه گريزي جرم است بِحق هرکه برآورده دمش را م. زکي زاده
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1564 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top