شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] دوستي شعرلطيفي ست که درفصل بهار شاعري سبز ازاحساس زمين مي سرايد شاداب ودل انگيزترازعشق,نباشد غزلي. گوش احساس دلت پرازاشعاربهاري بادا آسمان دلتان هرشبش مهتابي #مهدي.زکي زاده
توليد وفروش عمده و خرده انواع نهالهاي ژنوتيپ برتر بامجوز رسمي ازسازمان جهادکشاورزي بمديريت مهندس: نوروزيان تماس جهت ثبت سفارش 09388730316
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
رتبه 1
1555 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top