شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] ‍ کتاب عمرِ تو را جز خودت رَقَم نزند کسي بِغيرِ تو حالِ تو را به هَم نزند همينکه آخرِ خط، گورِ تنگِ تنهايي ست چه غم اگر که کنارت کسي قدم نزند؟! کلاغِ قصه يِ عاشق بِخانه اش نرسيد و سازِ بختِ بَدَش غيرِ تارِ غم نَزَنَد درونِ آينه تصويرِ مبهمش پيداست دلي که درد شنيد و جز آه، دم نزند خوشم بِچشم و دلِ سير و دست و بالي تنگ زبانِ عاشقِ تو حرفِ بيش و کم نزند نه ترسِ دوزخ و نه حسرتِ بهشتم هست خدا بِصفحه ي مهرش، خَطِ ستم نزند #مهدي_زکي زاده بهترين داستان ها را در کتاب زندگي امسال و هرسالمان رقم زنيم به مهر و عشق و خيرو عاقبت بخيري درسايه ي الطاف دادارمهرآفرين
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1567 برگزیده
1268 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top